عصر تبریز: انگارنه‌انگار که روزی این سفیدی، رنگ آبی به خود داشت، دیگر افراد همانند سابق نزدیکش نمی‌شوند و برخی‌ها هم که نزدیک می‌شوند پا به روی زخم‌هایش می‌گذارند.

۲۴۳۵۷ ۲۴۳۵۹ ۲۴۳۶۰ ۲۴۳۶۱ ۲۴۳۶۲ ۲۴۳۶۳ ۲۴۳۶۴ ۲۴۳۶۵ ۲۴۳۶۶ ۲۴۳۶۷ ۲۴۳۷۰ ۲۴۳۷۱

تصاویر از دریاچه ارومیه

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز سامانه پیامکی عصر تبریز

اشتراک این خبر در :