عصر تبریز: سربازان ارتش سوریه در مواضع مقدم خود در حومه دمشق

۸۳۷۵۴۲۸۳۷۵۷۰۸۳۷۵۹۶۸۳۷۶۲۳۸۳۷۶۵۰۸۳۷۶۷۷۸۳۷۷۰۴۸۳۷۷۳۲۸۳۷۷۵۸۸۳۷۷۸۵

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز سامانه پیامکی عصر تبریز

اشتراک این خبر در :