عصر تبریز: بسیاری از خانه های در این محله با گذرراه های مخفی زیرزمینی که شبه نظامیان آنها را حفر کرده اند، به یکدیگر متصل هستند و به این دلیل شبه نظامیان می توانند بطور غیر منتظره از خانه های تحت محاصره عقب نشینی کرده یا بر عکس بطور نگهانی در پشت سر نظامیان سوری ظاهر شوند.

۸۲۹۵۲۳ ۸۲۹۵۵۰ ۸۲۹۵۷۷ ۸۲۹۶۰۴ ۸۲۹۶۳۱ ۸۲۹۶۵۹ ۸۲۹۶۸۶ ۸۲۹۷۱۳ ۸۲۹۷۴۰ ۸۲۹۷۶۷

 

 

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز سامانه پیامکی عصر تبریز

اشتراک این خبر در :