عصر تبریز: روزنامه آنلاین سبق عربستان سعودی، تصاویری از اجساد روی زمین مانده حجاج کشته شده در حادثه منا منتشر کرده است.

۱۶۱۷۸_۹۳۸ ۱۶۱۷۹_۹۲۴ ۱۶۱۸۰_۹۳۱ ۱۶۱۸۱_۲۸۵ ۱۶۱۸۲_۹۵۴ ۱۶۱۸۳_۹۴۹ ۱۶۱۸۴_۲۵۶ ۱۶۱۸۵_۹۸۱

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز سامانه پیامکی عصر تبریز

اشتراک این خبر در :