آذین بندی و چراغانی تبریز به مناسبت جشن نیمه شعبان

عکاس:پویا عباسی

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۰۴۸

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۰۰۸

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۰۲۵

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۱۰۴

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۴۹۱۲

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۴۸۴۴

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۷_۰۳۵۱۱۹

 

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز سامانه پیامکی عصر تبریز

اشتراک این خبر در :