تاریخ: ۱۶:۰۷ :: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
اولین تصویر ماهواره ای دریاچه ارمیه بعد از اتصال زرّینه رود به سیمینه رود

تصویر ماهواره لند ست از دریاچه ارومیه – ۳۰ آبان۹۴ – اولین تصویر بعد از افتتاح کانال اتصال زرّینه رود به سیمینه رود

عصر تبریز: تصویر ماهواره لند ست از دریاچه ارومیه – ۳۰ آبان۹۴ – اولین تصویر بعد از افتتاح کانال اتصال زرّینه رود به سیمینه رود

تصویر ماهواره لند ست از دریاچه ارومیه

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز